10 aastat taasiseseisvunud Eesti Vabariigi põhiseadust


Väljaandmise aeg : 23. mai 2002
Kujundaja : Vello Lillemets
Nominaal : 4 kr 40 s
Perforatsioon : 13¾:14
Poogen : 25 marki (5 x 5)
Trükk : ofset
Trükikoda : AS Vaba Maa
Trükiarv : 205 800
Tellimuse number : 251-03-2002
Esmasümbriku number : 2002-11
Eesti Post : 10 aastat taasiseseisvunud Eesti Vabariigi põhiseadust

Kui Eesti Vabariik 20. augustil 1991 oma iseseisvuse taastas, moodustas Eesti Vabariigi Ülemnõukogu uue põhiseaduse koostamiseks 60-liikmelise Põhiseaduse Assamblee, kuhu kuulus võrdne arv ülemnõukogu ja Eesti Kongressi saadikuid. Põhiseaduse Assamblee töötas uue põhiseaduse välja 1938. aastal jõustunud põhiseaduse alusel. Põhiseadus võeti vastu rahvahääletusel 28. juunil 1992 ning jõustus 3. juulil 1992.

Põhiseadus lähtub Eesti Vabariigi õiguslikust järjepidevusest alates selle väljakuulutamisest 24. veebruaril 1918. Eesti on põhiseaduse järgi iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas.

Viited lisainfole:

  • Põhiseaduse 10. aastapäev (Justiitsministeerium)
  • Eesti Vabariigi põhiseadus:

  • Riigikogu veebilehel
  • Eesti Vabariigi presidendi veebilehel
  • Eesti Õigusaktide veebilehel
  • Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumi veebilehel

  • eelmine Postmargid 2002 järgmine