Tartu Ülikool 370
Tartu Ülikooli Raamatukogu 2003.05.2002 - eritemplel

Väljaandmise aeg : 24. aprill 2002
Kujundaja : Jaan Saar
Nominaal : 4 kr 40 s ja 4 kr 40 s
Perforatsioon : 14:13¾
Poogen : 20 marki (4 x 5)
Trükk : ofset
Trükikoda : AS Vaba Maa
Trükiarv (paare): 151 640
Tellimuse number : 249-03-2002
Esmasümbriku number : 2002-9
Eesti Post : Tartu Ülikool

Aastal 2002 tähistab Tartu Ülikool mitut suurt tähtpäeva - möödub 370 aastat ülikooli asutamisest 1632. aastal, 200 aastat ülikooli taasasutamisest ning ühtlasi 200 aastat ülikooli raamatukogu asutamisest. 1632. aastal, kui Eesti kuulus Rootsi riigi koosseisu, asutas kuningas Gustav II Adolf Tartus ülikooli, mis tegutses seal Academia Gustaviana nime all aastani 1656 ja Tallinnas 1656-65. Alates aastast 1690 tegutses ülikool taas Tartus, hiljem Pärnus nime all Academia Gustavo-Carolina Rootsi valitsusaja lõpuni 1710. 1802. aastal avati ülikool Tartus uuesti ning Keiserliku Tartu Ülikooli nime all saavutas see laialdase rahvusvahelise tuntuse. Kuigi Eesti oli tollal Venemaa koosseisus, oli ülikooli õppekeeleks 1890. aastateni saksa keel, hiljem vene keel. Alates 1919. aastast tänaseni on Tartu Ülikool olnud eestikeelne. Juubelimarkidel on kujutatud Tartu Ülikooli peahoonet (1805-09, arhitekt J. W. Krause) 1632. aasta asutamisakti taustal ja ülikooli raamatukogu hoonet (1982, arhitektid K. Valdre, M. Kalling) ühe seal säilitatava inkunaabli (Biblia Latina, 1489) lehekülje taustal. Vahekupongil näeme Rootsi-aegse ülikooli rektori skeptreid (mille koopiaid säilitatakse TÜ Ajaloomuuseumis).

Viited lisainfole:

  • Tartu Ülikool - Juubel - Tartu Ülikooli ajaloost (Sirje Tamul)
  • Tartu Ülikooli Ajaloo Muuseum
  • Tartu Ülikooli Raamatukogu
  • Viited teemakohastele artiklitele ja sõnumitele:

  • Tartu Ülikool saab margi ja mündi | SL Õhtuleht 2002/04/22

  • eelmine Postmargid 2002 järgmine