Läänemere ranniku loodus


Ühisväljaanne koos Läti ja Leedu Postiga

VIITED

Läti väljaanne

Leedu väljaanne

Väljaandmise aeg : 15. september 2001
Kunstnik : Vello Lillemets
Foto : Arne Ader
Nominaal : 4 kr 40 s
Perforatsioon : 14:13¾
Poogen : 50 marki (5 x 10)
Trükk : ofset
Trükikoda : AS Vaba Maa
Trükiarv : 302 650
Tellimuse number : 230-08-2001
Esimese päeva
ümbriku number :
2001-16

Kunstnikud :
Plokk, Eesti mark : Vello Lillemets
Läti mark : G. Smelters
Leedu mark : V. Jasanauskas
Nominaal : 3 x 6 kr
Perforatsioon : 13½:13½
Ploki mõõtmed : 125 x 60 mm
Trükk : ofset
Trükikoda : Joh. Enschede
(Haarlem, Holland)
Trükiarv : 50 000
Tellimuse number : 231-08-2001
Esimese päeva
ümbriku number :
2001-16
Eesti Post : Läänemere ranniku loodus

Eesti - Läti - Leedu
ühisväljaanded
:

20.04.1995 - Via Baltica
10.05.1997 - Baltikumi iidsed laevad
23.08.1999 - 10 aastat "Balti ketti"
15.09.2001 - Läänemere ranniku loodus

Kolme Balti riiki Eestit, Lätit ja Leedut seob nende ühine asend Läänemere idakaldal. Läänemere mitmekesist ja maalilist ranniku loodust on kujutatud kolmel postmargil, millest koosneb margiplokk – Eesti, Läti ja Leedu ühisväljaanne.
Eesti margil on näha Lahemaa looduskaitseala, Läti margil Riia lahe Vidzeme rannik ja Leedu margil kuurordlinna Palanga lähedane rannik.

Viited lisainfole:

  • Lahemaa Rahvuspargi Administratsioon
  • Lahemaa Rahvuspark (Jaak Vilo)

  • eelmine Postmargid 2001 järgmine