10 aastat Eesti Vabariigi taasiseseisvumisestVäljaandmise aeg : 7. august 2001
Kujundajad : Mari Kaarma
Nominaal : 4 kr 40 s
Perforatsioon : 13¾:14
Poogen : 25 marki (5 x 5)
Trükk : ofset
Trükikoda : AS Vaba Maa
Trükiarv : 612 300
Tellimuse number : 226-06-2001
Esmasümbriku number : 2001-13
Eesti Post : 10 aastat Eesti Vabariigi taasiseseisvumisest

20. augustil 1991 võttis Eesti Vabariigi Ülemnõukogu kooskõlastatult Eesti Komitee juhtidega vastu otsuse Eesti iseseisvusest ja kummagi esinduskogu esindajatest pariteetsuse alustel kokku kutsutava Põhiseadusliku Assamblee moodustamiseks. Otsus taastas 1918. aastal välja kuulutatud Eesti Vabariigi iseseisvuse, mida oli kaitstud Vabadussõjas 1918-1920 ning mis oli kaotatud, kui Nõukogude Liit 1940. aastal Eesti esmalt okupeeris ning seejärel ebaseaduslikult inkorporeeris. Iseseisvuse taastamisele eelnenud nelja aasta jooksul oli eestlaste vabaduspüüe üha tungivamalt väljapääsu otsinud, selle otsesks ajendiks sai aga eelmisel päeval toimunud riigipöördekatse Nõukogude Liidus. Esimesena välisriigina tunnustas Eesti isesesivust 22. augustil Island, sellele järgnes tunnustus Leedult, Lätilt, Venemaalt (24. aug.) ja teistelt riikidelt. Margil on kujutatud suitsupääsuke - Eesti rahvuslind.

Viited lisainfole:

  • Suitsupääsukese liigikirjeldus ja täiendav info -- Eesti selgroogsed (Tartu Ülikooli MRI Loodusteaduste didaktika lektoraat)
  • Barn Swallow (Hirundo rustica) - Birds of the World on Postage Stamps (Chris Gibbins)

  • eelmine Postmargid 2001 järgmine