Euroopa keelteaasta 2001


Väljaandmise aeg : 6. märts 2001
Kujundaja : Lembit Lõhmus
Nominaal : 4 kr 40 s
Perforatsioon : 14:13¾
Poogen : (4x5)-1
Trükk : ofset
Trükikoda : AS Vaba Maa
Trükiarv : 314 222
Tellimuse number : 215-02-2001
Esmasümbriku number : 2001-6
Eesti Post : Euroopa keelteaasta

Euroopa keelteaasta 2001 on Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu ühine projekt, mida toetab ka UNESCO. Projekti eesmärk on tõsta eurooplaste teadlikkust maailmajao rikkast keelelisest pärandist ning rohkem väärtustada mitmekeelsust. Lisaks taotletakse keelteaastaga, et eurooplased õpiksid rohkem keeli ja teeksid seda paremal tasemel, et keelte õpe kestaks kogu elu ning et teiste rahvaste keeltest aru saades õpiksid inimesed paremini mõistma ka välismaist kultuuri.

Mark on trükitud kahe poogna (4x5-1) kaupa, st kummaski poognas on 19 marki (ülemises margireas on keskmise postmargi asemel on kupong). Poognate servadel (vasakul ja paremal) on tekst "Euroopa keelteaasta 2001" erinevates keeltes. Seega on mõlema poogna esimese ja viienda postmargiveeru margid koos vastavate poogna serva tükkidega kõik kordumatud. Käesoleva jutu paremaks mõismiseks soovitan vaadata poognate pilte Lembit Lõhmuse veebilehel.

Viited artiklitele ja sõnumitele:

  • Euroopa keeled Eesti postmargil * Mega 2001.03.05 10:03

  • eelmine Postmargid 2001 j÷rgmine