IX Rahvusvaheline Fennougristika KongressPostmargid samal teemal:

17.10.1995 - soome-ugri hõimud

Eritemplid samal teemal:

17.07.1997 - VI Soome-urgi rahvaste folkloorifestival
17.10.1998 - Soome-ugri hõimupäevad
7.08.2000 - IX Rahvusvaheline Fennougristika Kongress

Väljaandmise aeg : 1. august 2000
Kujundajad : Ülle Marks ja Jüri Kass
Nominaal : 5 kr
Perforatsioon : 14:13¾
Poogen : 50 marki (5 x 10)
Trükk : ofset
Trükikoda : AS Vaba Maa
Trükiarv : 630 200
Tellimuse number : 196-07-2000
Esmasümbriku number : 2000-12
Eesti Post : IX rahvusvaheline fennougristika komgress Tartus

Fennougristika kongresse korraldatakse iga viie aasta tagant alates 1960. aastast ja nad jätkavad sõjaeelsete soome-ugri kultuurikongresside järjepidevust.
7.–13. augustil 2000 toimub Tartus IX Rahvusvahelise Fennougristika Kongress Congressus Nonus Internationalis Fenno-Ugristarum. Kongressi peateema on "Fennougristika uue aastatuhande künnisel".
Tartu kongressi korraldavad koos Tartu Ülikool ja Eesti Fennougristide Komitee. Osalejaid on 26 riigist kokku üle 600.
Margil on kujutatud osa vööst, millesse on kootud soome-ugri rahvaste hulgas levinud sümbolkujundeid, andes kandjale lisaks silmailule ka maagilist kaitset ja jõudu. Vöö ise on kooshoidmise ja tugevuse sümbol. Margil kujutatud vöö on pärit Lõuna-Eestist Võrumaalt ja on hoiul Eesti Ajaloomuuseumis.

Viited lisainfole:

  • IX rahvusvaheline fennougristikakongress Tartus
  • Aken Soome-Ugri Maailma - Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus

  • eelmine Postmargid 2000 järgmine