Tallinna Loomaaed -- Amuuri goralTallinna Loomaaed:

26.03.1997 - 6 erinevat asukat
17.09.1998 - Amuuri tiiger
18.02.1999 - Lumeleopard
13.06.2000 - Amuuri goral
1.10.2001 - Hiina alligaator

Väljaandmise aeg : 13. juuni 2000
Kunstnik : Sandor Stern
Nominaal : 3 kr 60 s
Perforatsioon : 14:13¾
Poogen : 50 marki (5 x 10)
Trükk : ofset
Trükikoda : AS Vaba Maa
Trükiarv : 663 900
Tellimuse number : 194-05-2000
Esmasümbriku number : 2000-10
Eesti Post : Tallinna Loomaaed

Amuuri goral (Naemorhedus caudatus raddeanus) asustas kunagi mägiseid piirkondi Amuuri alamjooksu ja Kollase mere vahel. Tänaseks on selle liigi looduslikust levilast järele jäänud vaid üksikud omavahel eraldatud saarekesed Sihhote-Alini mägedes, Korea poolsaarel ja Kirde-Hiinas. Kõigis neis kokku võib leiduda napilt tuhatkond isendit. Üha laienev inimtegevus on oluliselt kiirendanud selle haruldase looma hääbumist. Goralid on äärmiselt osavad ronijad. Toituvad rohttaimedest, puude ja põõsaste võrseist, tõrudest, jms. Nad on väga paigatruud ega võta ette olulisi rändeid.

Viited lisainfole:

  • Tallinna Loomaaed
  • Ajaleheartikleid ja -sõnumeid:

  • Loomaaia asukad margil * Hugo Anka * Sõnumileht 2000/06/10

  • eelmine Postmargid 2000 järgmine