Eesti Kongress 10 aastat


Väljaandmise aeg : 9. märts 2000
Kunstnik : Vello Lillemets
Nominaal : 3 kr 60 s
Perforatsioon : 13¾:14
Poogen : 50 marki (10 x 5)
Trükk : ofset
Trükikoda : AS Vaba Maa
Trükiarv : 600 750
Tellimuse number : 187-02-2000
Esimese päeva
ümbriku number :
2000-4
Eesti Post : Eesti Kongress 10 aastat

Eesti Vabariigi kodanikkonna esinduskogu Eesti Kongress, mille esimene istungjärk toimus Tallinnas 11. ja 12. märtsil 1990, lõi oma tegevusega aastail 1990-1992 eeldused Eesti Vabariigi taastamiseks õigusliku järjepidavuse alusel.
Eesti Kongressi delegaatide valimistes 1990. a. veebruaris osales ligi 600 000 Eesti Vabariigi kodanikku, kes eelneva aasta jooksul olid registreerunud kodanikualgatuse korras ellu kutsutud Eesti Kodanike Komiteede poolt nii Eestis kui ka paguluses. Eesti Vabariigi kodanike registreerimine oli üks suuremaid kodanikualgatuslikke liikumisi 20. sajandil ning kujunes ainulaadseks rahvahääletuseks 1918. aastal loodud rahvusriigi taastamise toetuseks.
Eesti Kongress läks laiali seoses põhiseadusliku parlamendi, Riigikogu kokkukutsumisega 1992. aastal.

Viited lisainfole:

  • Eesti Vabariik 80 - Kroonika
  • Viited ajaleheartiklitele ja -sõnumitele:

  • Mark meenutab kongressi * Hugo Anka * Sõnumileht 2000/03/09

  • eelmine Postmargid 2000 järgmine