IX Rahvusvaheline Fennougristika Kongress


Postmargid samal teemal:

17.10.1995 - soome-ugri hõimud
1.08.2000 - IX Rahvusvaheline Fennougristika Kongress

Eritemplid samal teemal:

17.07.1997 - VI Soome-urgi rahvaste folkloorifestival
17.10.1998 - Soome-ugri hõimupäevad

Kunstnikud : Ülle Marks, Jüri Kass
Kasutamise aeg : 7. august 2000
Kasutamise koht : Tartu
Eesti Post : IX rahvusvaheline fennougristika kongrss

Fennougristika kongresse korraldatakse iga viie aasta tagant alates 1960. aastast ja nad jätkavad sõjaeelsete soome-ugri kultuurikongresside järjepidevust.
7.–13. augustil 2000 toimub Tartus IX Rahvusvahelise Fennougristika Kongress Congressus Nonus Internationalis Fenno-Ugristarum. Kongressi peateema on "Fennougristika uue aastatuhande künnisel".
Tartu kongressi korraldavad koos Tartu Ülikool ja Eesti Fennougristide Komitee. Osalejaid on 26 riigist kokku üle 600.

Viited lisainfole:

  • IX rahvusvaheline fennougristikakongress Tartus
  • Aken Soome-Ugri Maailma - Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus

  • eelmine Eritemplid 2000 järgmine