In English
Kiiu vasallilinnus


Postmark:
31.03.1994 - Kiiu vasallilinnus

Kunstnik : Jaan Saar
Esimene päev : 16. juuni 2000
Ajavahemik : alaliselt
Postiettevõte : Harjumaa
Tembeldamise koht : Kiiu vasallilinnus
Postiaadress : Kiiu sidejaoskond
74604 Harjumaa
Eesti Post : Kiiu vasallilinnus

Kiiu vasallilinnus, nn. Mungatorn, ehitati Kiiu mõisa omaniku Fabian von Tiesenhauseni poolt aastail 1517-19. Torni kõiki nelja laskeavadega varustatud korrust ühendavad müürisisesed trepid. Teine korrus oli mõeldud kasutamiseks eluruumina, ülejäänutel oli vaid kaitsefunktsioon. Kolmandat korrust ümbritseb puidust kaitsekäik, mis koos ülakorrusega hävis Liivi sõjas ja restaureeriti 1973. aastal. Kiiu on väikseim säilunud keskaegne kaitseehitis Baltimaades. Praegu kasutatakse torni kohvikuna.

Viited lisainfole:

  • Kiiu absoluutselt mitteametlik kodulehekülg
  • Kuusalu vald -- Harju Maavalitsus
  • Kuusalu vald -- BTG Eestimaa reisijuhi arhiiviversioon(1997)

  • eelmine Erikujundusega
    kalendertemplid 2000
    järgmine