Ülemaailmne Postiliit (UPU) 125


Väljaandmise aeg : 23. september 1999
Kunstnik : Jaan Saar
Nominaal : 7 kr
Perforatsioon : 14:13¾
Poogen : 50 marki (5 x 10)
Trükk : ofset
Trükikoda : AS Vaba Maa
Trükiarv : 312 050
Tellimuse number : 174-08-1999
Esimese päeva
ümbriku number :
1999-12
Eesti Post : UPU 125

Ülemaailmne Postiliit (UPU) asutati 1974. aastal Saksamaa peapostmeistri Heinrich von Stephani algatusel erinevate riikide postiteenistuse koordineerimiseks. Alates 1. juulist 1948. a. on UPU Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) üks eriorganisatsioonidest. Praegu on UPU-l 189 liikmesriiki. Eesti on UPU liige alates 1922. aastast

Viited lisainfole:

  • The Universal Postal Union (UPU)
  • Viited teemakohastele ajaleheartiklitele ja -sõnumitele:

  • Mark tähistab postiliidu juubelit * Hugo Anka * Sõnumileht 99/09/20

  • eelmine Postmargid 1999 järgmine