10 aastat "Balti ketti"


Ühisväljaanne koos Läti ja Leedu Postiga

VIITED

Läti väljaanne

Leedu väljaanne

Väljaandmise aeg : 23. august 1999
Kunstnik : Vello Lillemets
Nominaal : 3 kr 60 s
Perforatsioon : 13¾:14
Poogen : 50 marki (10 x 5)
Trükk : ofset
Trükikoda : AS Vaba Maa
Trükiarv : 577 250
Tellimuse number : 172-07-1999
Esimese päeva
ümbriku number :
1999-10

Väljaandmise aeg : 23. august 1999
Kunstnikud :
Plokk, Eesti mark : Vello Lillemets
Läti mark : Arta Ozola Jaunaraja
Leedu mark : V. Skabeikene
Nominaal : 3 x 5 kr 50 s
Perforatsioon : 12½:12¾
Ploki mõõtmed : 110 x 72 mm
Trükk : ofset
Trükikoda : Joh. Enschede
(Haarlem, Holland)
Trükiarv : 100 000
Tellimuse number : 173-07-1999
Esimese päeva
ümbriku number :
1999-11
Eesti Post : 10 aastat "Balti ketti"

Eesti - Läti - Leedu
ühisväljaanded
:

20.04.1995 - Via Baltica
10.05.1997 - Baltikumi iidsed laevad
23.08.1999 - 10 aastat "Balti ketti"
15.09.2001 - Läänemere ranniku loodus

Balti riikide pealinnu Tallinnat Riiat ja Vilniust ühendav katkematu 600 kilomeetri pikkune inimkett, milles ühendas käed kaks miljonit Eesti, Läti ja Leedu inimest, nõudes vabadust ja iseseisvust, oli tähelepanuväärseks sündmuseks kõigi kolme rahva elus. See toimus Balti riikide okupeerimisele aluseks saanud Molotov-Ribbentropi pakti 50. aastapäeval 23. augustil 1989. aastal juhtimaks maailma tähelepanu okupatsiooni jätkumisele Nõukogude Liidu poolt.

Viited lisainfole:

  • Balti kett 1989 - 1999 (Halo Interactive DDB)
  • Joint Issues 1999 2nd half -- International Philatelic Society of Joint Stamp Issues Collectors (IPS - JSIC)
  • Viited teemakohastele ajaleheartiklitele ja -sõnumitele:

  • Balti kett jõuab postmargile * Hugo Anka * Sõnumileht 1999/08/19

  • eelmine Postmargid 1999 järgmine