Eesti Pank 80


Väljaandmise aeg : 3. mai 1999
Kunstnik : Vello Lillemets
Nominaal : 5 kr
Perforatsioon : 14:13¾
Poogen : 50 marki (5 x 10)
Trükk : ofsett
Trükikoda : AS Vaba Maa
Trükiarv : 519 750
Tellimuse number : 167-02-1999
Esmasümbriku number : 1999-6
Eesti Post : Eesti Pank 80
Michel : 344

Sobivaim kasutus (üksikmargina):

 • kuni 20 g rahvusvaheline lihtkiri lennupostiga I tariifitsooni
 • Postmargid samal teemal:

  12.06.1997 - 50 krooni
  18.06.1998 - 25 krooni
  18.06.1999 - 100 krooni
  14.03.2000 - 10 krooni
  10.06.2002 - 10 aastat oma raha

  24. veebruaril 1919 Eesti Vabariigi esimesel aastapäeval kinnitati Eesti Panga esimene põhikiri. Sama aasta 3. mail kanti panga pearaamatusse 10 miljonit marka, mille valitsus oli panga põhikapitaliks määranud. Seda kuupäeva loetakse Eesti Panga tegevuse alguseks.

  Eesti Pank on riigi keskpank. Panga peaeesmärkideks on kindlustada Eesti krooni väärtuse säilimine, pangandussüsteemi stabiilsus ja turvalisus, arendada makse- ja arveldussüsteemi ning tagada häireteta sularaharinglus.

  1940. aastal, pärast Eesti Vabariigi annekteerimist, reorganiseeriti Eesti Pank NSV Liidu Riigipanga kontoriks. 19. detsembril 1991 kuulutas Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Eesti Panga 1919. aastal loodud panga õigusjärglaseks. 20. juunil 1992 hakkas Eestis ainsa seadusliku maksevahendina kehtima Eesti kroon, mille kurss fikseeriti Saksa marga suhtes. 1998. aasta lõpul fikseeriti Eesti krooni kurss ka Euroopa ühise arveraha euro suhtes.

  Margil on kujutatud Eesti Panga hoone Tallinnas ning Eesti Panga juubelilogo.

  Viited lisainfole:

 • Eesti Pank
 • Viited teemakohastele artiklitele ja sõnumitele:

 • Eesti Pangal postmark * Hugo Anka * Sõnumileht 99/05/03

 • eelmine Postmargid 1999 järgmine