ESTONIA IX filateelianäitus KärdlasESTONIA filateelianäitused:

Eritemplid
11.-12.07.1992 - ESTONIA II Viljandi
17.07.1993 - ESTONIA III Haapsalu
15.-16.07.1995 - ESTONIA V Elva
6.-7.07.1996 - ESTONIA VI Kuressaare
12.-13.07.1997 - ESTONIA VII Rakvere
11.-12.07.1998 - ESTONIA VIII Tartu
10.-11.07.1999 - ESTONIA IX Kärdla
8.-9.07.2000 - ESTONIA X Tallinn
13.-14.07.2002 - ESTONIA XI Türi

Tervikasi
8.07.2000 - ESTONIA X Tallinn

Kunstnik : Vello Lillemets
Kasutamise aeg : 10. ja 11. juuli 1999
Kasutamise koht : Kärdla Keskkool
Eesti Post : Filateelianäitus
"Estonia '99"

Filateelianäitus
"Estonia '99"

Viide lisainfole:

  • Rahvuslik filateelianäitus ESTONIA 99
  • Teemakohased ajaleheartiklid ja sõnumid:

  • Filatelistid Hiiumaal * Hugo Anka * Sõnumileht 99/07/09

  • eelmine Eritemplid 1999 järgmine