In English
Koguva küla Muhu saarel


Eelmine tempel: 19.05.1997

Kunstnik : Riho Luuse
Esimene päev : 14. juuni 1999
Ajavahemik : alaliselt
Postkontor : Saaremaa
Liiva sidejaoskond
Tembeldamise koht : Juhan Smuuli muuseum,
Koguva, Muhu saar
Eesti Post :

Viited lisainfole

  • BTG Eestimaa Reisijuht 98/99 -- Muhu
  • Viited teemakohastele ajaleheartiklitele ja -sõnumitele:

  • Eesti Post pakub kalendertempleid * Hugo Anka * Sõnumileht 99/06/15

  • eelmine Erikujundusega
    kalendertemplid 1999
    järgmine