FRIDRICH ROBERT FAEHLMANN


Väljaandmise aeg : 2. detsember 1998
Kunstnik : Lembit Lõhmus
Nominaal : 3 kr 60 s
Perforatsioon : 13¾:14
Poogen : 50 marki (10 x 5)
Trükk : ofset
Trükikoda : AS Vaba Maa
Trükiarv : 508 250
Tellimuse number : 161-09-1998
Esmasümbriku number : 1998-18
Eesti Post : Fr. R. Faehlmann, 200th anniversary of birth
EMS kataloog : 174
Michel : 338
Scott : 355

Kasutus üksikmargina:

  • kuni 20 g riigisisene lihtkiri
  • 50-100 g riigisisene lihtpanderoll
  • Fr. R. Faehlmanni sünnipaigaks on Ao mõis Järvamaal. Koolihariduse omandas ta Rakvere kreisikoolis, Tartu gümnaasiumis ja Tartu Ülikoolis. Viimatinimetatu lõpetas Fr. R. Faehlmann arstina ja meditsiiinidoktorina. Juba üliõpilasena kuulas ta loenguid filoloogiast ja filosoofiast ning hakkas huvi tundma eesti keele vastu. Järgnevatel aastatel hõivaski eesti keele ja rahvuskultuuri uurimine ning selle populariseerimine suure osa tema ajast ning tegemistest. Faehlmann oli üks Õpetatud Eesti Seltsi loomise initsiaatoreid ning oli aastail 1843-1850 selle esimeheks. Alates 1842. aastast kuni surmani oli ta Tartu Ülikoolis eesti keele lektoriks. 1839. aastal Õpetatud Eesti Seltsis peetud ettekandes esitas ta rahvaluulest tuntud Kalevipojast rahvuseepose loomise idee, mille teostas hiljem Fr. R. Kreutzwald. Faehlmanni enda töödest on vahest köige enam tuntud lugu Koidust ja Hämarikust.

    Teemakohased artiklid ajakirjandusest:

  • Eesti Post alustab kuldnimede sarja * Hugo Anka * Sõnumileht 98/12/01


  • eelmine Postmargid 1998 järgmine