Eesti Post 80


Postmargid samal teemal:

13.11.1993 - EESTI POST 75
22.10.1998 - EESTI POST 80

Kunstnik : Lembit Lõhmus
Kasutamise aeg : 13. november 1998
Kasutamise koht : Tallinna Peapostkontor
Eesti Post : Eesti Post 80

Vene Impeeriumi koosseisu kuulunud Eestis kuulutati iseseisvus välja 24. veebruaril 1918. aastal. Iseseisvuse tegelik realiseerimine algas pärast Saksa okupatsioonivägede lahkumist 1918. a. novembris. Koos teiste vajalike ametkondadega pandi
13. novembril 1918. a. alus ka Eesti Postile.

Alates 1922. aastast sai Eesti Ülemaailmse Postiliidu (UPU) liikmeks.


eelmine Eritemplid 1998 järgmine