Eesti Vabariik 80


Postmargid:
16.02.1993 - Eesti Vabariik 75
6.02.1998 - Eesti Vabariik 80

Eritemplid:
24.02.1993 - Eesti Vabariik 75
24.02.1993 - Eesti Vabariik 80

Kunstnik : Priit Herodes
Kasutamise aeg : 24. veebruar 1998
Kasutamise koht : Tallinna Peapostkontor
Eesti Post : Eesti Vabariik 80

Viited lisainfole:
Eesti Vabariik 80

Teemakohased artiklid ajakirjanduses:

  • Kaks eritemplit * Sõnumileht 98/02/23

  • eelmine Eritemplid 1998 järgmine