Baltikumi iidsed laevad


Ühisväljaanne koos Läti ja Leedu Postiga

VIITED

Läti väljaanne

Leedu väljaanne

Väljaandmise aeg : 10. mai 1997
Kunstnik : Roman Matkiewicz
Nominaal : 3 kr 30 s
Perforatsioon : 13¾:14
Poogen : 50 marki (10 x 5)
Trükk : ofset
Trükikoda : AS Vaba Maa
Trükiarv : 812 300
Tellimuse number : 128-03-1997
Esimese päeva
ümbriku number :
1997-6
Eesti Post : Maasilinna laev
EMS kataloog : 138
Michel : 302
Scott : 322

Väljaandmise aeg : 10. mai 1997
Kunstnikud :
Eesti mark : Roman Matkiewicz
Plokk, Läti mark : E. Viliama
Leedu mark : S. Leonavicius
Nominaal : 3 x 4 kr 50 s
Perforatsioon : 14:14½
Ploki mõõtmed : 110 x 70 mm
Trükk : ofset
Trükikoda : The House of Questa
(London, Suurbritannia)
Trükiarv : 100 000
Tellimuse number : 128*-03-1997
Esimese päeva
ümbriku number :
1997-7
Eesti Post : Baltikumi iidsed laevad
EMS kataloog : Plokk 8, 139-141
Michel : Bl. 10, 303-305
Scott : 323

Eesti - Läti - Leedu
ühisväljaanded
:

20.04.1995 - Via Baltica
10.05.1997 - Baltikumi iidsed laevad
23.08.1999 - 10 aastat "Balti ketti"
15.09.2001 - Läänemere ranniku loodus

Maasilinna laev (16. sajand)
Maasilinna laev on üks vanemaid Eesti vetest leitud laevavrakke. Selle 10 m pikkune ja 5,5 m laiune säilinud osa leiti 1985. aastal Maasilinna (Soneburgi) ordulossi välisreidi vetest Väikesest väinast. Arvatavalt 1550. aasta paiku ehitatud Maasilinna laev on ainus keskajast säilinud Eesti kohaliku laevaehituskunsti näide. Teistest sama perioodi laevadest eristab Maasilinna laeva kolm iseärasust: kahekordne välisplangutus, vööritäävi ja kiilu ühendus kahe tapi abil ning täiesti omapärane kiilu ehitus.
Säilinud laevaosa on konserveeritud ning seda hoitakse Orissaare sadama territooriumil. Näha on Maasilinna laeva võimalik kokkuleppel Eesti Meremuuseumiga.

Lahingulaev ”Das Wappen der Herzogin von Kurland” (17. sajand)
Herzog Jakobi valitsemisajal (1642-82) saavutas endises Kuramaa hertsogiriigis õitsengu laevaehitus. Laevu ehitasid Ventspilsis ja Kuldigas hertsog Jakobi poolt kutsutud saksa ja hollandi meistrid, hiljem kohalikud laevaehitajad. Hertsog Jakobi valitsemisajal ehitati Kuramaal igasugust tüüpi ja igasuguse suurusego laevu mitte ainult kohalikeks vajadusteks vaid ka lnglismaa, Prantsusmaa, Hispaania ja teiste riikide tellimusel.
Suurim sõjalaev, liinilaev ”Das Wappen der Herzogin von Kurland”, ehitati hertsogiriigi oma tarbeks inglise liinilaeva ”Sovereign of the Seas” eeskujul. See oli 72 suurtükiga relvastatud nelja tekiga kolmemastiline täispurjekas, mida teenindas 400 madrust ja 100 sõdurit.

Kaluripaat kurenas (16.-17. sajand)
Kurenas on lamedapõhjaline paat, mis tavaliselt ehitati tammeplankudest ja sobis hästi purjetamiseks madala veega Kura lahes ning Läänemere rannavetes. Kurenas on umbes 10 m pikk ning seda kasutati kalapüügil, väikeveosteks ja muudel otstarvetel. Arvatakse, et kurenas-tüüpi laevad kujunesid välja 16.-17. saiandil Põhja-Euroopas, eriti Hollandi eeskuju järgi. Mõned kurenas-tüüpi alused on säilinud tänaseni.

Viited lisainfole:

  • Maasilinna laev - Orissaare vald
  • Orissaare sadam - Lääne - Eesti saarestiku sadamad
    ( Rene Kivi )
  • Eesti Meremuuseum
  • Viited teemakohastele ajaleheartiklitele ja -sõnumitele:

  • Balti riikide ühismargiplokil on vanad laevad * Ants Kaasik * Postimees 1997/05/09

  • eelmine Postmargid 1997 järgmine