In English
Tallinna Loomaaed


Väljaandmise aeg : 26. märts 1997
Kunstnik : Sandor Stern
Nominaal : 6 x 3 kr 30 s
Perforatsioon : 13¾:14
Poogen : 6 marki (2 x 3)
Trükk : ofsett
Trükikoda : AS Vaba Maa
Trükiarv : 238 739
Tellimuse number : 125-01-1997
Esmasümbriku number :
Eesti Post : Tallinn Zoo
EMS kataloog : PLOKK 7
Scott : 319

Tallinna Loomaed

26.03.1997 6 erinevat asukat
17.09.1998 Amuuri tiiger
18.02.1999 Lumeleopard
13.06.2000 Amuuri goral
1.10.2001 Hiina alligaator

Ohustatud Liikide Euroopa programm - EEP - on Euroopa Loomaaedade ja Akvaariumide Assotsiatsiooni egiidi all tegutsevate loomaaedade liigikaitselise ühistegevuse programm ohustatud liikide rahvusvaheliselt koordineeritud paljundamiseks tehistingimusis, et päästa väljasuremisest nende liikide looduslikke asurkondi. Tallinna Loomaaed lööb kaasa 25 EEP raames toimuvas projektis ning on kahe projekti puhul nende rahvusvaheliseks koordinaatoriks.

Viited lisainfole:

 • Tallinna Loomaaed
 • Teemakohased artiklid ajakirjandusest:

 • Homme ilmub margipoogen Tallinna loomaaia asukatega * Ants Kaasik * Postimees 97/03/25
 • Tallinna Loomaaia asukad väikepoognal * Hugo Anka * Sõnumileht 97/03/25
 • Edasi sarja igast margist eraldi:

  EMS kataloog : 130
  Michel : 294
  Scott : 319a

  Hiidmerikotkas (Haliaeetus pelagicus) on suursugusemaid ja võimsamaid kullilisi maailmas, kes pesitseb Kaug-Idas Kamtšatkast Korea poolsaareni. Looduses pole neil otseseid vaenlasi peale inimese, kes raadab selle liigi põlistel elualadel metsi ja reostab keskkonda. See kõik kahandab hiidmerikotkaste sigimisvõimet ja pesitsusvõimalusi.

  EMS kataloog : 131
  Michel : 295
  Scott : 319b

  Euroopa naarits (Mustela lutreola) oli veel poole sajandi eest kogu Euroopas laialt levinud loom, kes on tänaseks suutnud püsima jääda vaid tühisele osale oma kunagisest levialast ning hääbuks ilma kõrvalise abita juba mõnekümne aasta jooksul. Selle liigi on hävingu äärele viinud tema elupaikade, varjuliste metsajõgede kaldaalade, looduse muutmine, üleküttimine ja ameerika naaritsa Euroopasse asustamine. Temaga seotud EEP on Tallinna Loomaaia koordineerida.

  EMS kataloog : 132
  Michel : 296
  Scott : 319c

  Must raisakotkas (Aegypius monachus) on ulatusliku levialaga raipetoiduline lind, kelle mõningad, eriti Euroopasse jäävad asurkonnad on tänaseks kaasaegsete veterinaar- ja sanitaarnõuete toimel jäänud ilma looduslikest toiduvarudest. Neis paigus vajavad nad spetsiaalset tugihoolet ja tehistingimusis paljundamise varal täiendamist. Selle liigi EEP on olnud üks edukamaid.

  EMS kataloog : 133
  Michel : 297
  Scott : 319d

  Amuuri leopard (Panthera pardus orientalis) on üks maailma haruldasemaid kiskjaid, kelle loodusliku asurkonna koguarv ei ületa tänapäeval enam pooltsada isenditki. Nad asustavad hajusalt maaala Venemaa äärmisest kaguosast üle Hiina kirdenurga Põhja - Koreani, kus on tihedast inimasustusest ja salaküttimisest tulenevalt rikutud nende toidubaas ning seatud täbarasse seisu kiskja enda eksisteerimise võimalused. Ilma radikaalsete kaitsemeetmeteta looduses ja tõhusalt toimiva tehistingimusis paljundamiseta häviks see omapärane loom kõige lähemas tulevikus.

  EMS kataloog : 134
  Michel : 298
  Scott : 319e

  Teravnokk-ninasarvik (Diceros bicornis) on Aafrika savannides ja põõsastikes erakuna tegutsev loom, kelle arvukus on põhiliselt salaküttimisest tulenevalt viimase kolme aastakümne jooksul kahanenud enam kui kahekümne kordselt. Tänapäevaseks koguarvuks looduses loetakse umbes 3000 isendit ning loomaaedade tehistingimusis peetakse veel paarisadat looma. Täielikust hääbumisest võib seda liiki päästa üksnes looduslikes oludes toimivate kaitsemeetmete ja loomaaedade tegevuse hästikoordineeritud koostöö.

  EMS kataloog : 135
  Michel : 299
  Scott : 319f

  Dagestani tuur (Capra cylindricornis) on endeemne üksnes Kaukaasia idaosa asustav loom, kelle arvukus on viimase kümne aastaga kahanenud umbes neli korda. Rasked majanduslikud olud ja sagedad sõjalised sündmused panevad selle liigi loodusliku püsimise tänapäeval erilisse ohtu. Seda olulisemaks muutub Tallinna Loomaaia poolt koordineerituava EEP osa.


  eelmine Postmargid 1997 järgmine