In English
Vapimark 10 s

Väljaandmise aeg : 23. märts 1993
Kunstnik : Vello Kallas
Nominaal : 10 s
Perforatsioon : 14
Poogen : 4x100 marki 4x(10 x 10)
Trükiarv : 2 029 100
Tellimuse number : 037-02-1993
Trükk : ofset
Trükikoda : AS Vaba Maa
Esimese päeva
eritempli kujundas :
Piret Jürisoo
Eesti Post :
EMS kataloog : 40x
Michel : 204Av

Margid trükiti 4 x 10 x 10 poognatena ja lõgati seejärel neljaks müügipoognaks. Müügipoognatel oli alumistes vasakutes nurkades punktid, mille arv näitas müügipoogna järjekorranumbrit trükipoognas.


Neljas müügipoogen

Vapimark 10 s ilmus ühel ajal koos vapimargiga 50 s

I LISATRÜKK

Erinevused võrreldes esimese trükiga:

  • uus tellimuse number
  • poogna ülemisele servale lisandunud veergude summad

.

Eesti Postmargi laost väljaandmise aeg : 8. september 1993
Trükiarv : 2 040 000
Tellimuse number : 045-07-1993

II LISATRÜKK

Erinevused võrreldes kahe eelmise trükiga:

  • uus tellimuse number
  • heleda mati liimi asemel tume läikiv liim

Eesti Postmargi laost väljaandmise aeg : 7. veebruar 1994
Trükiarv : 3 190 000
Tellimuse number : 058-02-1994
EMS kataloog : 40z
Michel : 204Aw

Vapimargid:

rublad ja kopikad
0.05 0.10 0.15
0.30 0.50 0.70
0.90 1.00 2.00
tähed
P.P.A P.P.E P.P.I
P.P.R P.P.X P.P.Z
kroonid ja sendid
10 s 20 s 30 s
50 s 60 s 80 s
2.50 3.10 3.30
3.60 4.50 5 kr
10 kr 20 kr

III LISATRÜKK

Erinevused võrreldes eelmiste trükkidega:

  • uus tellimuse number
  • erinev margi taustavärv

Eesti Postmargi laost väljaandmise aeg : 26. märts 1998
Perforatsioon : 13:13¼
Trükiarv : 1 962 600
Tellimuse number : 138-12-1997
Eesti Post : COAT OF ARMS
EMS kataloog : 40x a
Michel : 204Dv
Scott : 340


eelmine Postmargid 1993 järgmine
eelmine Postmargid 1994 järgmine
eelmine * 8.09.1993 - Vapimark 10 s (lisakogus) järgmine
eelmine Postmargid 1998 järgmine